Verordening (EEG) nr. 1296/92 van de Commissie van 20 mei 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat