SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 727/92 van de heer Peter CRAMPTON aa n de Commissie. Grenscontroles na 1992