INSTEMMING NR. 3/91 BETUIGD DOOR DE RAAD, OP GROND VAN ARTIKEL 54, TWEEDE ALINEA, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN LENING AAN EUROTUNNEL FINANCE SA EN EUROTUNNEL FINANCE LTD