VERORDENING (EG) Nr. 56/95 VAN DE COMMISSIE van 13 januari 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst