VERORDENING (EEG) Nr. 1170/92 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2630/81 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector suiker