VERSLAG VAN DE COMMISSIE over de werking van het EUROTECNET- PROGRAMMA - Januari 1990-Juni 1992