Advies nr. 3/92 van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen over een voorstel voor een Verordening (EGKS, EG, Euratom) van de Raad tot wijziging van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen