Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 maart 1992 in zaak T-14/89: Montedipe SpA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededinging — Begrippen overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging — Collectieve verantwoordelijkheid)