WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT AANVULLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 77/388/EEG: AFSCHAFFING VAN DE BELASTINGGRENZEN EN FISCALE OVERGANGSREGELING VOOR DE TOTSTANDBRENGING VAN DE INTERNE MARKT