SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2598/91 van de leden Maria CASSANMAGNAGO CERRETTI en Paraskevas AVGERINOS aan de Commissie. Rol van de Gemeenschap in de Joegoslavische crisis