RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT VOLGENS DE PROCEDURE ZONDER VERSLAG INZAKE HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR EEN RICHTLIJN TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 78/627/EEG INZAKE HET PROGRAMMA VOOR VERSNELDE HERSTRUCTURERING EN OMSCHAKELING VAN DE WIJNBOUW IN BEPAALDE MEDITERRANE GEBIEDEN VAN FRANKRIJK