Besluit (EU) 2016/192 van de Raad van 12 februari 2016 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Národná banka Slovenska