Verordening (EG) nr. 1345/94 van de Commissie van 10 juni 1994 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 591/94 houdende toepassing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus