VERORDENING ( EEG ) NR. 3595/90 VAN DE COMMISSIE VAN 12 DECEMBER 1990 BETREFFENDE HET BEEINDIGEN VAN DE VISSERIJ OP SCHARTONG DOOR VISSERSVAARTUIGEN DIE DE VLAG VOEREN VAN PORTUGAL