Steunmaatregelen van de staten — Duitsland — Steunmaatregel SA.34402 (2015/C) (ex 2012/NN) — Overheidsfinanciering van softwareoplossingen voor hogeronderwijsinstellingen (HIS) — Uitnodiging om, overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, opmerkingen te makenVoor de EER relevante tekst