Schriftelijke vraag nr. 2035/90 van mevrouw Hedwig Keppelhoff-Wiechert aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Gebruik van snoeihout voor de papierfabricage