Vraag nr. 40 van de heer CRAMPTON (H-1170/92) aan de Europese politieke samenwerking: Iran: destabiliserende activiteiten en schendingen van de mensenrechten