SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4095/93 van Alex SMITH aan de Commissie. Veiligheid van opslagtanks voor kernafval met een hoog stralingsniveau