Conclusie van advocaat-generaal Van Gerven van 15 juli 1993.