Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie en dagbouw van 29/07/1994, Staatsblad nr 602 van 1994