ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG van 29 juni 1995 in zaak T-32/91: Solvay SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededinging - Misbruik van machtspositie - Reglement van orde van de Commissie - Authentisatie van beschikking van college van Commissieleden)