SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 114/94 van de leden Ria OOMEN- RUIJTEN , Raphaël CHANTERIE , Doris PACK , Viviane REDING , Jan SONNEVELD aan de Commissie. Afspraken van verzekeraars om natuurlijke rampen, waaronder overstromingen, uit te sluiten