Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD met betrekking tot de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -maxima voor bepaalde landbouwprodukten en industrieprodukten en tot vaststelling van verlaagde variable elementen voor bepaalde verwerkte landbouwprodukten, van oorsprong uit Hongarije, Polen en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek (TSFR) (1993)