SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1339/93 van Sotiris KOSTOPOULOS aan de Commissie. "Groene belasting" op brandstoffen