Notulen van de vergadering van woensdag 25 september 1991