93/598/EGKS: Besluit van de Commissie van 19 juli 1993 tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds