Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 1 2020/C 407/11