Europees economisch samenwerkingsverband — Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 — Oprichting