Verordening (EEG) nr. 2032/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees, die in juli 1993 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek