VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: belastingheffing op handelingen verricht door niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen