Voorstel voor een VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr. 112/90 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde compact-discspelers van oorsprong uit Japan en de Republiek Korea