Schriftelijke vraag P-010862/10 Nuno Melo (PPE) aan de Commissie. NSRK — Te besteden middelen