Verordening (EEG) nr. 2049/90 van de Commissie van 18 juli 1990 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1