Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/739 van de Commissie van 4 mei 2021 betreffende de verlenging van de door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat genomen maatregel om het op de markt aanbieden en het gebruik van het biocide Biobor JF toe te staan overeenkomstig artikel 55, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 3020) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)