Överklagande, ingivet den 14 juni 1995 av Baustahlgewebe GmbH av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, första avdelningen, har meddelat den 6 april 1995 i mål T-145/89 mellan Baustahlgewebe GmbH och Europeiska gemenskapernas kommission (Mål C-185/95 P)