Hogere voorziening, op 14 juni 1995 ingesteld door Baustahlgewebe GmbH tegen het arrest, op 6 april 1995 in zaak T-145/89 tussen Baustahlgewebe GmbH en Commissie van de Europese Gemeenschappen gewezen door het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste Kamer) (Zaak C-185/95 P)