Appel iværksat den 14. juni 1995 af Baustahlgewebe GmbH til prøvelse af dom afsagt den 6. april 1995 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-145/89, Baustahlgewebe GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag C-185/95 P)