SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1865/95 van Wayne DAVID aan de Commissie. Schrappen van namen op de zwarte lijsten