VERORDENING (EEG, EURATOM) VAN DE RAAD tot instelling van een Garantiefonds