/* */

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) ta' l-1 ta' April 2004. # Commune de Braine-le-Château (C-53/02) u Michel Tillieut et. (C-217/02) vs Région wallonne, fil-preżenza ta' BIFFA Waste Services SA et. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Conseil d'État - il-Belġju. # Direttivi 75/442/KEE u 91/156/KEE. # Każijiet Magħquda C-53/02 u C-217/02. TITJUR Commune de Braine-le-Château et