SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 521/95 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Het communautair beleid voor postdiensten