Besluit van de Raad van 7 oktober 1991 houdende benoeming van een lid en een plaatsvervangster in het Raadgevend Comité voor de opleiding op het gebied van de verpleegkunde