Arrest van het Hof (Eerste Kamer) van 28 april 1994 in de gevoegde zaken C-433/92 en 434/92 (verzoek van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciële beslissing): Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) tegen Firma Otto Frick GmbH & Co. KG, Firma Vinzenz Murr GmbH (Rundvlees — Steun aan particuliere opslag — Tijdstip van opslag — Sanctie — Vlees in ongewijzigde staat — Ontbeend vlees — Forfaitaire omrekeningspercentages — Toepassing)