2011/524/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  23. marca 2011 o štátnej pomoci C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), ktorú poskytlo Nemecko spoločnostiam Glunz AG a OSB Deutschland GmbH [oznámené pod číslom K(2011) 1764] Text s významom pre EHP