Komisjoni määrus (EÜ) nr 661/2004, 7. aprill 2004, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit kumariini importi käsitleva nõukogu määrusega (EÜ) nr 769/2002 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Indiast ja Taist saadetava kumariini impordi kaudu, olenemata sellest kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana, ning kehtestatakse sellise impordi suhtes registreerimisnõue