Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats genom interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, när det gäller ändring av vissa bestämmelser i protokoll II om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete