Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem z Začasnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, glede sprememb nekaterih določb Protokola II o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja