Besluit (EU) 2017/265 van de Commissie van 14 februari 2017 tot opname van de regering van Northwest Territories in Canada in de lijst van erkende instanties, bedoeld in artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1850 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 757)$