Verordening (EG) nr. 1181/95 van de Commissie van 24 mei 1995 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 561/95