SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 866/92 van Lord O' HAGAN aan de Commissie. Sociale partners